Marstrandsdagen

MARSTRAND, Kungälv

Marstrandsdagen är en familjefest på både havet och på land. Banan ligger utanför Strandverket så det finns goda möjligheter för medföljande familjer och övrig publik att följa seglingarna. Även de allra yngsta seglarna ges möjlighet att delta men på en separat bana och med egen coach.