Öppet till 17:00

Strandverket

Marstrand, Kungälv

Södra Strandverket som är dess egentliga namn är en av Marstrands alla fantastiska byggnader.

Här anordnas konstutställningar, föreläsningar, konserter och andra arrangemang. Är du intresserad av att hyra Strandverket, kontakta oss eller någon av våra partners.

Strandverket består av två byggnader.  Den större har två våningsplan med stora ytor för utställningar och andra event.

Under året kommer det att arrangeras konst och kulturarrangemang i Strandverkets unika lokaler. 

På Strandverkets borggård kan man slå sig ner och fundera över all historia som funnits på Strandverket och på Marstrand. Ta en fika eller spela ett parti Boule. På Borggården kommer det även att arrangeras publika event så som allsång och konserter. 

FAQ:

* Kan man hyra Strandverket för privata arrangemang? Ja! Hör av er då berättar vi om förutsättningarna för att hyra Strandverket. 

* Vi planerar en lansering av en ny produkt, kan Strandverket vara en arena för oss?  Strandverket har de förutsättningar som krävs för unika företagsarrangemang.

* Vi vill gifta oss på Strandverket, är det möjligt? Strandverkets unika miljö är som gjort för en vigsel, Hör av er till oss då berättar vi mer om förutsättningarna.

Historia:

Södra Strandverket är den sista förstärkningen av försvaret i södra inloppet till Marstrands (krigs)hamn. Anläggningen byggdes mellan 1852 - 1857 och ersatte äldre kanonbatterier vid hamnen, bland annat Gustavsborg söder om Carlstens fästning.
Södra Strandverket består av två byggnader med kanonbatterier som kunde skjuta både mot Albrektsunds kanal och södra hamninloppet. Bestyckningen bestod av 46 kanoner och antalet soldater uppgick till 170 man. Runt fästningen fanns en vallgrav som idag är igenfylld. År 1882 avfördes Södra Strandverket och Carlstens fästning från rikets fasta försvar.

Strandverket har varit färgfabrik och nödbostäder
Sedan tiden som försvarsanläggning har byggnaden använts för olika verksamheter. Efter avrustningen inrymdes Marstrands brandförsvar i en del av anläggningen. Ett övningshus uppfördes på borggården. Runt sekelskiftet 1900 fanns en färgfabrik för emaljfärger. Under en kort period inrymdes nödbostäder i befälsrummen, både för ensamstående familjeförsörjare och sinnessjuka personer.

Från militärer till seglare
Skeppsgossekåren förlades till Karlskrona och Marstrand under 1900-talets början. Mellan åren 1907-37 präglades både Carlstens fästning och Södra Strandverket av verksamheten fram till att den lades ned. Marinen nyttjade byggnaderna fram till 1960-talet då de renoverades. Mestadels var det minsveparflottiljen som hade viss beredskap och förråd förlagda i Marstrand.

Renovering, upprustning och tillgänglighet
Byggnaden är ett statligt byggnadsminne. I början av 2000-talet uppgraderades byggnaden med modern teknik, till exempel bergvärme. Delar av byggnaden har även anpassats för ett flexibelt utnyttjande med ökad säkerhet och bättre tillgänglighet.

Konsthall och kursverksamhet
2012 invigdes den nya konsthallen i Södra Strandverket. Konsthallen har lockat mängder av besökare till utställningar som rönt uppmärksamhet i Sverige men också internationellt. Marstrands segelsällskap arrangerar kursverksamhet i den mindre byggnaden. 2016 tog Kungälvs kommun över ansvaret för konsthallen med syfte att långsiktigt säkerställa verksamheten. 2019 ansvarar Kungälv-Marstrands Näringslivsorganisatin (KMN) för utvecklingen av Strandverket. 

Källa: Statens Fastighetsverk SFV

 

Kontaktinformation

Hamngatan 56 (Postadress: KMN, Gymnasiegatan 4, 442 48 Kungälv)
44267 Marstrand

E-post: info@kungalv-marstrand.se
Hemsida: http://www.strandverket.se

Öppettider

För öppettider se respektive utställning.
  1. Idag12:00-17:00
  2. Onsdag12:00-17:00
  3. TorsdagSe utställningar
  4. Fredag12:00-17:00
  5. Lördag12:00-17:00
  6. Söndag12:00-17:00
  7. Måndag12:00-17:00

Res med kollektivtrafiken

Ta vänster direkt från färjan, gå ca 200 m på Hamngatan.

Sociala medier


Instagram

Fakta

- Entréplanet är handikappanpassat

- Handikapptoalett 

Vägbeskrivning

BIL
Parkera i närheten av Marstrands färjeläge. Ta färja över till Marstrandsön. Avgång var 15:e min.

BUSS
Ta buss till Marstrands färjeläge, Kungälv. Ta färja över till Marstrandsön. Avgång var 15:e min.

Ta till vänster efter färjan och följ kajen ca 200 meter.

Hitta hit